Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 459
Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 r. Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz mieszkańców Miasta Kołobrzeg.


Obejmuje zadania z zakresu pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia oraz wsparcia działalności osób w wieku emerytalnym.


Oferty konkursowe należy składać elektronicznie poprzez generator wniosków Witkac: https://witkac.pl/public/#/Urzad/Index/223 do dnia 13 stycznia 2020 r.


Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych, telefonicznie: 94 713 61 52, 94 713 61 53, 94 713 61 57, lub osobiście w godzinach pracy urzędu, w Centrum Spraw Społecznych przy ul. Okopowej 15a, pok. 203-205.


DOKUMENTACJA BIP