Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 590
Ważne zmiany w sposobie składania wniosków przez organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w  ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku,  organizacje pozarządowe będą mogły składać oferty wyłącznie za pośrednictwem serwisu Witkac.pl.


Oferty złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane!


W bieżącym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowe Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań.


W związku z powyższym Prezydent Miasta Kołobrzeg zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia, które odbędą się:


W dniu 15 listopada 2019 r. w godz. 12.00 - 14.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.


Szkolenie prowadzone przez  Pana Artura Gluzińskiego obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:


W dniu 22 listopada 2019 r. w godz. 16.00 - 18.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13.


Szkolenie prowadzone przez  firmę Witkac sp. z o.o. ,  obejmować będzie m.in. procedurę składania ofert, wniosków i sprawozdań za pośrednictwem serwisu Witkac.pl