Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 660
Wyprawka szkolna 2019

Celem programu rządowego "Wyprawka szkolna 2019” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych.


W roku szkolnym 2019/2020 dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przyznane zostanie:

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w terminie do 10 września br. składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.


Dokumenty: