nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
1,8 miliona dla MZZDIOŚ - nowy sprzęt

Prezydent Miasta Anna Mieczkowska przeznaczyła 1 800 000,00 złotych na kapitał zakładowy spółki Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska, z przeznaczeniem na zakup dwóch specjalistycznych pojazdów. Uchwała zmieniająca budżet miasta będzie głosowana przez radnych Rady Miasta na najbliższej sesji.


Pierwszy pojazd służy do odbioru odpadów komunalnych - bezpylny z bębnem obrotowym, prasą ślimakową o lekkiej konstrukcji i dużej ładowności, posiadający zbiornik na odcieki. Pojazd przystosowany jest do odbioru frakcji odpadów biodegradowalnych oraz popiołów. Drugi pojazd to duża zamiatarka uliczna do utrzymania czystości ulic, parkingów i placów. Jej zaletą jest to, że będzie w pełni skonfigurowana z różnym dodatkowym oprzyrządowaniem (różnego rodzaju szczotki, odsysacz liści itp.). Doposażenie miejskiej spółki jest niezbędne do tego, aby mogła w profesjonalny sposób świadczyć swoje usługi.


Dodatkowo MZZDIOŚ korzystając z pożyczki WFOŚiGW (dającej możliwość umorzenia 20%) zakupiło sprzęty na łączną kwotę 2 500 000,00 zł.


Zakupione sprzęty to: pojazdy do odbioru odpadów, bezpylny dwukomorowy i bezpylny trzykomorowy oraz pojazd ciężarowy ze skrzynią ładunkową i HDS. Planowany jest także zakup dodatkowej zamiatarki chodnikowej (realizując swoje usługi spółka codziennie oczyszcza chodniki o łącznej powierzchni 41 400,82 m2).


W roku 2018 w gminach zmienione zostały zasady selektywnego zbierania odpadów, wprowadzone zostały dodatkowe frakcje selektywne. Obecnie są to frakcje papieru - niebieski, żółty - plastik i metal, zielony - szkło, brązowy - odpady biodegradowalne oraz pojemnik resztkowy. Rozdrobienie fakcji spowodowało zwiększenie kursów odbioru odpadów oraz włączenie do floty starych i wyeksploatowanych pojazdów. Po zakupie stare zostaną wycofane z eksploatacji. Dzięki kilku komorom w pojazdach bezpylnych można zbierać kilka frakcji odpadów jednocześnie, a dzięki większej skrzyni ładunkowej opróżniać można więcej pojemników. Pozwoli to nie tylko bardziej efektywniejszą wykorzystać pracę sprzętu ale przede wszystkim zmniejszy ilość zużytego paliwa, a tym samym emisje spalin do środowiska.

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia