Drukuj
Kategoria: Samorządowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 794
Tunel czy estakada?

W dniu 16 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta Kołobrzeg odbyło się spotkanie przedstawicieli PKP PLK oraz firmy IDOM z Prezydent Miasta Anną Mieczkowską oraz radnymi Rady Miasta Kołobrzeg. Firma IDOM opracowuje dla PKP PLK dokumentację projektową "Prace na ciągu transportowym Trójmiasto - Szczecin na odc. Słupsk - Szczecin Dąbie przez Koszalin - Stargard/Kołobrzeg - Goleniów obejmującym linie kolejowe nr 202, 351, 401 i 402".


Czwartkowe rozmowy były kontynuacją spotkań w sprawie rozwiązań komunikacyjnych wiążących się z przebudową trakcji kolejowej na terenie naszego miasta.


Spotkanie poświęcone było planom budowy przejazdu przez tory w rejonie ulic Myśliwska, Fredry i Chodkiewicza. Jak dotąd żaden z wariantów zaproponowanych przez IDOM nie zyskał pełnej akceptacji miasta (warianty zakładały głównie budowę estakad). Urząd zwrócił się z prośbą, aby projektanci rozważyli możliwość budowy tunelu, tak by zminimalizować rozbudowę kubatury drogowej w części uzdrowiskowej Kołobrzegu. Dotychczas wariant tunelowy był pomijany, ze względu na trudne uwarunkowania gruntowo-wodne oraz liczne sieci infrastruktury technicznej przecinające analizowany teren. Zaprezentowany po raz pierwszy na wczorajszym spotkaniu wariant opracowany przez IDOM zakłada ruch samochodów i pieszych na poziomie "-1" czyli otwarty tunel z wiaduktem kolejowym u góry. Tunel mógłby łączyć ulice Myśliwską, Fredry i Chodkiewicza. W trakcie dyskusji pojawił się pomysł, aby tunel łączył ulicę Myśliwską z ulicą Kołłątaja. Projektanci do następnego spotkania rozważą czy uwarunkowania terenowe pozwalają na taką możliwość.


Rozmowy dotyczyły także przeniesienia rampy kolejowej i placu przeładunkowego, połączenia jeszcze przed Kołobrzegiem linii kolejowych 402 i 404 (biegnących na kierunki Koszalin i Białogard) oraz przecięcia linii kolejowej z ulicą Wschodnią. Te tematy także będą przedmiotem kolejnych spotkań.