nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
Przelotne opady deszczu

18°C

Kołobrzeg

Przelotne opady deszczu

Wilgotność: 58%

Wiatr: 34 km/h

  • 06 Lip. 2020

    Rain 20°C 14°C

  • 07 Lip. 2020

    Przelotne opady 18°C 14°C

A A A
Rekrutacja uczniów klas III

Zarządzenie Nr 16/19 Prezydent Miasta Kołobrzeg z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminu przyjmowania wniosków o przyjęcie uczniów klas III do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2019/2020.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), § 7 ust. 2 pkt 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Prezydenta Miasta Kołobrzeg Nr 7/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kołobrzegu zarządzam, co następuje:


§ 1


Określam termin - od 11 lutego do 25 lutego 2019 r. - dotyczący składania wniosków przez rodziców uczniów klas III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg do dyrektorów szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, o przyjęcie uczniów do klasy IV, w roku szkolnym 2019/2020.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Kołobrzeg
Anna MieczkowskaUzasadnienie do Zarządzenia nr 16/19 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 05.02.2019 r. w sprawie określenia terminu przyjmowania wniosków o przyjęcie uczniów klas III do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów na rok szkolny 2019/2020.


Ustalenie miejsca realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów klas IV w roku szkolnym 2019/2020 nastąpiło w porozumieniu dyrektorów szkół podstawowych z organem prowadzącym szkoły, zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.60 ze zm.). Zgodnie z zapisem art. 205 ust. 2 uczniowie obecnych klas III mogą być przyjmowani na nowy rok szkolny, na wniosek rodziców, do szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów. Termin przyjmowania wniosków od rodziców przez dyrektorów tych szkół określa organ wykonawczy jst.


Cel wprowadzenia
- realizacja zapisów art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe,


Zakres regulacji
  - dotyczy szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg,


Konsultacje społeczne
- z propozycją przyjęcia rozwiązania proponowanego przez art. 205 ust. 2 w/w ustawy, wystąpili dyrektorzy szkół podstawowych powstałych z przekształcenia z gimnazjów podczas spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Społecznych. Warunkiem przyjęcia proponowanego rozwiązania jest powstanie klas IV w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 7, których liczebność nie będzie mniejsza niż 18 uczniów.


Skutki finansowe
- konieczna będzie korekta planów finansowych szkół w sytuacji gdy nastąpią zmiany w liczbie oddziałów na poziomie klasy IV.

71589
Zdjęć w Galeriach
4982
Artykułów
3658
Wydarzeń
5.1KK
Unikalnych wywołań

Nadchodzące wydarzenia sportowe

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Czworo dzieci i coś (Wybrzeże)
Coś się kończy, coś zaczyna (Wybrzeże)
	Zdrajca (Wybrzeże)
Obrazy bez autora (DKF)
Żegnaj mój synu (DKF)
Zdrajca (DKF)
Kino na leżakach
Ojciec (DKF)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia