nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Rusza akcja roznoszenia decyzji o podatkach lokalnych na 2019

Urząd Miasta Kołobrzeg informuje, że z początkiem lutego br. rozpocznie się na terenie miasta Kołobrzeg doręczanie decyzji wymiarowych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym na rok 2019 r. dla osób fizycznych. Decyzje wymiarowe doręczane będą przez pracowników urzędu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00, w soboty w godz. od 10:00 do 18:00.


W roku 2019 doręczaniem decyzji podatkowej, podobnie jak w latach ubiegłych, zajmować się będą pracownicy urzędu (21 osób). Każdy z urzędników posiadać będzie identyfikatory.


WAŻNE INFORMACJE:


Przypominamy, że kwota podatku (od nieruchomości, leśnego, rolnego)  do 100 zł płatna jest  jednorazowo w terminie I raty tj. 15.03. Powyższej 100 zł płatna jest w 4 ratach: 15.03, 15.05, 15.09 i 15.11.  


Zgodnie z art. 210 § 1a Ordynacji podatkowej – decyzje w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, w tym w formie zobowiązania łącznego ( podatek od nieruchomości + rolny) sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnianej do jej wydania.


W dniu 31.01 mija termin składania przez osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości na 2019 r. oraz termin płatności 1 raty za 2019 r.
Osoby prawne, które nie dopełniły tego obowiązku proszone są o jak najszybsze składanie deklaracji. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny osób prawnych płatny jest w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.


Do dnia 15.02. wszystkie osoby zobowiązane do uiszczenia podatku od środków transportowych również zobowiązane są do złożenia deklaracji.
Podatek od środków transportowych płaci się w dwóch ratach do 15.02 i 15.09.


UWAGA! Podatek od nieruchomości osoby fizyczne wpłacają na indywidualne konto bankowe określone w decyzji wymiarowej.  


Prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2019 r. to kwota 11.150.000 zł. W sumie doręczonych zostanie około 25 tys. decyzji. Dziękujemy za terminowe regulowanie podatków i opłat na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg.


OPŁATA ZA PSY


Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że w roku 2019 na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg nie będzie pobierana opłata od posiadania psów, na podstawie uchwały Nr XLVI/696/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. z 2018 r. poz. 4414).

Wobec powyższego podatnicy w 2019 r. nie będą musieli realizować obowiązków związanych z zarejestrowaniem lub wyrejestrowaniem psów do celów poboru opłaty.

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia