A A A
Ankieta rewitalizacja - twoja propozycja

Szanowni Państwo, przygotowujemy program rewitalizacji, który ma pomóc mieszkańcom obszarów miasta, znajdującym się w kryzysie. Na obszarach rewitalizacji stwierdzono kumulowanie się wielu problemów społecznych, którym często towarzyszą inne: przestrzenne, gospodarcze, środowiskowe lub techniczne.


Urzędnicy przygotowujący Gminny Program Rewitalizacji zapoznali się dotychczas w terenie z problemami i wartościami 3 obszarów rewitalizacji: Lęborki, Zachodni z zachodnią częścią portu oraz Obszarów powojskowych po obu stronach ul. Mazowieckiej. Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie na temat poczynionych przez nas spostrzeżeń. Odwiedzone przez nas miejsca zostały oznaczone na mapie symbolami "?" i "!". Prosimy o wypełnienie tej trochę nietypowej ankiety. Instrukcja jak należy ją wypełnić umieszczona jest w pasku narzędzi "Ankieta instrukcja".


Chcielibyśmy poznać również Państwa zdanie na temat obszarów rewitalizacji: ich potrzeb, problemów oraz potencjałów. Liczymy, że zechcą się Państwo podzielić z nami swoimi spostrzeżeniami. Można je przesłać klikając w pasku narzędzi na pozycję "Ankieta rewitalizacja - twoja propozycja"... więcej

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia