A A A
Umowa na dofinansowanie przebudowy promenady

W dniu 11.01.2018 r. Prezydent Miasta Janusz Gromek oraz Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska podpisali umowę na dofinasowanie projektu pn. "Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych od skrzyżowania ul. gen. Władysława Sikorskiego z ul. Aleksandra Fredry".


Działanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 Oś. Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój Zasobów Endogenicznych. Całkowite wydatki projektu to 15 861 967,70 zł, a dofinansowanie przewidziano do kwoty 7 209 530 zł kosztów kwalifikowanych. Zadanie ma być zrealizowane do dnia 30.06.2018 r. zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie projektu RPZP.04.09.00-32-5001/17.

 

Umowa na dofinansowanie przebudowy promenady
Umowa na dofinansowanie przebudowy promenady
Umowa na dofinansowanie przebudowy promenady
Umowa na dofinansowanie przebudowy promenady
Umowa na dofinansowanie przebudowy promenady

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia