Drukuj
Kategoria: Rzecznik Prasowy
Odsłony: 300
Stanowisko w sprawie terminu sesji Rady Miasta

Projekty uchwał są składane w terminie 10 dni przed posiedzeniem Rady Miasta. Wyjątkiem jest uchwała dotycząca zmian w budżecie - jest to termin 7 dni przed rozpoczęciem sesji. W praktyce - Skarbnik zawsze pracuje nad zmianami do ostatniej chwili i uchwała dotycząca zmian wpływa do biura rady w ostatnim możliwym terminie.


Co ważne uchwała ta jest głosowana cyklicznie podczas każdej sesji Rady Miasta - zmiany w budżecie są stałym punktem w porządku obrad.


W całej tej sprawie nie chodzi o to czy uchwała dotycząca zmian w budżecie została już fizycznie złożona (złożono 13 innych projektów - ich lista poniżej). Chodzi o fakt, że termin sesji został wbrew wcześniejszym ustaleniom przesunięty, a Prezydent Miasta o nowym terminie dowiaduje się od dziennikarzy.


Wypowiedź Przewodniczącego Rady opublikowana na jego FB jest próbą przykrycia faktu, że mając w ręku trzynaście projektów uchwał oraz wiedzę, że projekt zmian w budżecie wpłynie zgodnie z terminem (co ma miejsce przed każdą sesją), przesuwa termin posiedzenia z tylko i wyłącznie znanej sobie przyczyny.


Wszystkie uchwały, które zostały złożone do Rady Miasta:

 1. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/70/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie odwołania dotychczasowych i wyznaczenia nowego przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta";
 2. w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Kołobrzeg ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg;
 3. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg do Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "NIWA" w Kołobrzegu;
 4. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg (wraz z wnioskiem);
 5. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Kołobrzeg (wraz z wnioskiem);
 6. w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców;
 7. w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 6 lat, części działki o numerze 4/2 w obrębie 2 miasta Kołobrzeg położonej na terenie Parku im. Jedności Narodowej o powierzchni 84 m2;
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu i utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu;
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Kołobrzegu;
 10. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg dla terenu położonego pomiędzy ulicami Mazowiecką i Żurawia;
 11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenu położonego przy ul. J. Tarnowskiego;
 12. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Mickiewicza, Zdrojową i Solną wraz z ul. Spacerową.
 13. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury - Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta i nadania jej nowego Statutu.


Rzecznik Prezydenta
Michał Kujaczyński