nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
Częściowe zachmurzenie

18°C

Kołobrzeg

Częściowe zachmurzenie

Wilgotność: 75%

Wiatr: 13 km/h

  • 03 Lip. 2020

    Przelotne opady deszczu 19°C 15°C

  • 04 Lip. 2020

    Zachmurzenie 21°C 15°C

A A A
Wyjaśnienia w sprawie konsultacji "zagrożenia dla solirodu"

Wyjaśnienia w sprawie materiału zamieszczonego na miastokolobrzeg.pl w dniu 22.08.2019 r. pod tytułem "Miasto konsultuje projekt planu: zagrożenie dla solirodu?"


Szanowny Panie Redaktorze.


Z zamieszczonego przez Pana materiału, czytelnicy mogą odnieść błędne wrażenie, że to Miasto jest zwolennikiem zabudowy terenów na południe od ulicy Krzywoustego. Tymczasem rozpoczęta przez Urząd procedura planistyczna została wszczęta z uwagi na fakt, iż jeden z właścicieli tych terenów wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla swoich nieruchomości. Wniosek dotyczył zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej. Z uwagi na sąsiedztwo (bloki przy ulicy Krzywoustego) istniały podstawy do wydania pozytywnej decyzji.


Biorąc pod uwagę, że tereny te są cenne przyrodniczo, a w studium oznaczone są jako TO-9 czyli teren otwarty bez prawa zabudowy, Miasto zdecydowało się na wszczęcie procedury planistycznej. Dzięki temu postępowanie dotyczące warunków zabudowy zostało zawieszone, a projekt planu jest opiniowany i uzgadniany z szeregiem organów i instytucji. To postępowanie, w przeciwieństwie do decyzji o warunkach zabudowy, daje lepsze możliwości ochrony unikatowej roślinności.


Wszczęta procedura planistyczna objęła nie tylko w/w działkę, ale również tereny sąsiednie. Intencją Prezydent Miasta było objęcie jednym planem miejscowym cennych siedlisk przyrodniczych zlokalizowanych w tej części Miasta.


W granicach opracowania znalazły się również tereny oznaczone w uchwalonym przez Radę Miasta Kołobrzeg w 2013 r. studium symbolem MN-21, czyli tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami. Przygotowywany projekt planu nie mógł naruszać kierunków rozwoju określonych w studium. Dlatego też na części terenu zaproponowano możliwość zabudowy. Nie mniej jednak wraz z projektem planu przesłana został prognoza oddziaływania na środowisko, z której wyraźnie wynika, iż nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania zabudowy na cenne siedliska przyrodnicze. W związku z powyższym na obecną chwilę wpłynęła jedna negatywna opinia do planu i jeden brak uzgodnień. Nie możemy wykluczyć, że inne opinie również będą negatywne. To daje podstawy do przeanalizowania zasadności dopuszczenia dla tego obszaru jakiejkolwiek zabudowy. Intencją Miasta jest wyeliminowanie zagrożeń dla cennych przyrodniczo siedlisk znajdujących się na tym terenie. Uzgodnienia i opinie uzyskane w toku procedury planistycznej są zbieżne z proekologicznym podejściem Miasta.

Nadchodzące wydarzenia sportowe

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Naprzód (Wybrzeże)
1917 (Wybrzeże)
W lesie dziś nie zaśnie nikt (Wybrzeże)
Kino na leżakach
Obrazy bez autora (DKF)
Żegnaj mój synu (DKF)
Zdrajca (DKF)
Kino na leżakach
Ojciec (DKF)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia