Drukuj
Kategoria: Rzecznik Prasowy
Odsłony: 303
Wyjaśnienie do artykułu "Czy ktoś próbuje ustawić składy komisji konkursowych?"

Wyjaśnienie w sprawie materiału zamieszczonego na portalu miastokolobrzeg.pl w dniu 20.05.2019 r. "Czy ktoś próbuje ustawić składy komisji konkursowych?". Ustalanie składów komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych wynika wprost z zapisów prawa oświatowego art. 63 ust. 14.


W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

 1. Po trzech przedstawicieli:
  1. Organu prowadzącego szkołę lub placówkę
  2. Organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 2. Po dwóch przedstawicieli
  1. Rady pedagogicznej
  2. Rady rodziców
 3. Po jednym przedstawicielu organizacji związkowych (…)”


W przypadku planowanych konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych podległych Gminie Miasto Kołobrzeg Urząd wysłał stosowną korespondencję zarówno do związków zawodowych, rad rodziców, kuratora oświaty oraz rad pedagogicznych.


Tym samym nie ma możliwości, aby w składzie komisji konkursowej nie znaleźli się przedstawiciele rad pedagogicznych.