Drukuj
Kategoria: Rzecznik Prasowy
Odsłony: 252
Wyjaśnienia w sprawie artykułu "Komisarz uważa, że prokuraturę powinien zawiadomić prezydent"

W nawiązaniu do artykułu "Komisarz uważa, że prokuraturę powinien zawiadomić prezydent" przedstawiam wyjaśnienie dotyczące działań Urzędu w tej sprawie. Wewnętrzna kontrola w Wydziale Obywatelskim została przeprowadzona na wniosek Komisarza Wyborczego.


Jej wyniki zostały przesłane Komisarzowi, jako organowi nadzorującemu cały proces wyborczy. Stanowisko Urzędu, było takie, iż to Komisarz Wyborczy jest adekwatnym organem do powiadomienia właściwych instytucji o ewentualnych nieprawidłowościach.


Zakres działań Komisarza wyborczego obejmuje cały proces wyborczy. Opisane przez miejskiego kontrolującego podejrzenia co do różnicy w podpisach są jednym z elementów tego procesu. Do dziś Urząd nie otrzymał oficjalnego stanowiska od Komisarza Wyborczego w związku z przesłaną dokumentacją.


W związku z publiczną wypowiedzią Komisarza Wyborczego w w/w sprawie oraz po konsultacji z samym Komisarzem i mając na uwadze potrzebę wyjaśnienia tej sytuacji, Urząd złoży zawiadomienie do prokuratury.