nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Lapidaria

Lapidarium nazywamy zbiór kamieni, nagrobków, posągów lub fragmentów budowli o charakterze muzealnym. Zarówno lapidarium niemieckie, jak i lapidarium żydowskie są zbiorami nagrobków pozostałych po zlikwidowanych po II wojnie światowej cmentarzach niemieckich i żydowskich. W 2000 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Lapidariów, w skład, którego weszli: Przewodniczący - Zbigniew Szymański, Wiceprzewodniczący- Zenon Stein, Sekretarz Komitetu Monika Kłys. Członkowie: Bogdan Błaszczyk, Albert Stankowski, Hieronim Kroczyński, Jerzy Patan, Stefan Rosiak, Ewa Duchowska, Urszula Dżega -Matuszczak, Jan Schacht, Antoni Szarmach, Hieronim Pietras, Zygmunt Wujek.

 

Osoby te zajęły się realizacją budowy lapidariów. Swoje założenia realizują przy wydatnej pomocy nauczycieli i młodzieży ze szkół naszego miasta. Zarówno nauczyciele, jak i młodzież brali udział w sesji naukowej zorganizowanej w dniu 14 czerwca 200 roku przez Instytut Kształcenia Menegerów w Kołobrzegu, której tematem była szeroko pojęta tolerancja. Młodzież także włączyła się do prac przygotowawczych przed budową lapidariów- w dniu 19 czerwca 2000 roku przedstawiciele młodzieży Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkól Medycznych i III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Morskich II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Kołobrzegu wraz z opiekunami brali udział w porządkowaniu terenów pod lapidaria przy ul. Arciszewskiego oraz przy zbiegu ulic Mickiewicza i Zdrojowej pod kierunkiem Pana Z. Szymańskiego oraz St. Rosiaka.

 

Lapidarium Niemieckie
Zostało otwarte 3 września 2000 roku. Znalazły w nim swoje miejsce nagrobki ze zlikwidowanych cmentarzy niemieckich, które znajdowały się niegdyś w Kołobrzegu pomiędzy ulicami Grochowską a Koszalińska czy przy ulicy Wiosennej. Odrestaurowane i zabezpieczone przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych płyty nagrobne zostaną ulokowane przy ul. Arciszewskiego. W lapidarium znajdzie się również tablica opatrzona inskrypcją głoszącą w języku polskim i niemieckim: Pamięci niemieckich mieszkańców Kołobrzegu pochowanych na dawnych cmentarzach. W tym miejscu znajdował się Centralny Cmentarz Komunalny założony 23.IX.1881 roku. Poważnie zniszczony w czasie działań wojennych w 1945 roku i ostatecznie zlikwidowany w 1970 roku. Otwarcie lapidarium poprzedzi msza ekumeniczna.

 

Lapidarium żydowskie
Znalazły się w nim macewy, ustawione na planie gwiazdy Dawida, które ocalały z 2 żydowskich cmentarz znajdujących się w Kołobrzegu przed II wojną światową u zbiegu obecnych ulic Zdrojowej oraz Mickiewicza oraz przy ulicy Koszalińskiej. Obydwa cmentarze uległy znacznej dewastacji podczas nocy kryształowej 9/10 listopada 1938 roku. Inskrypcja na tablicy pamiątkowej została sporządzona z języku polskim, angielskim i hebrajskim: W tym miejscu w latach 1812-1938 znajdował się cmentarz żydowski, zniszczony podczas II wojny światowej przez Niemców. Pamięci społeczności żydowskiej Kołobrzegu wywiezionej w 1940 roku i zamordowanej przez hitlerowców w dniu 28.X.1942 roku w obozie zagłady w Bełżcu. Mieszkańcy miasta - Społeczność żydowska mieszkająca w Kołobrzegu w latach 1812-1940 wniosła wielki wkład w przekształcenie Miasta w znane nadmorskie uzdrowisko i kurort. Szczególne zasługi dla rozwoju miasta i balneologii wnieśli żydowscy lekarze: dr Moses Beherend (1869), dr Feliks Beherend (1853-1917), dr Walter Beherend, dr Eberhard Margulies, dr Herman Emanuel Hirschfeld (1825-1885), dr Magnus Hirschfeld (1868-1935) i wielu innych. Po otwarciu lapidarium członkowie szczecińskiej gminy żydowskiej odmówili kadisz- modlitwę za zmarłych.

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia