nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Kalendarium Historyczne

Jedno z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim istniało już w VIII wieku, gdzie funkcjonował gród obronny słynny na całe Pomorze (pierwotna lokalizacja na terenie dzisiejszej wsi Budzistowo). W 1000 roku książę Bolesław I Chrobry założył tu biskupstwo, właściwe terytorialnie dla całego Pomorza, którego biskupem został Reinbern, jednakże upadło ono w latach 1007 - 1013.

 

 • VI/VII wiek - pierwsza osada zlokalizowana w północnej części Wyspy Solnej, około 4 km. od brzegu morza.
 • VIII/IX w. - osada znajdująca się na prawym brzegu Parsęty w odległości 4 km od jej ujścia do morza (dzisiejsze Budzistowo)
 • X wiek - powstanie miasta zajmującego się warzeniem soli i kupiectwem.
 • 1000 r. - założenie przez Bolesława Chrobrego polskiego biskupstwa podległego arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Opisuje to kronikarz Thietmar. Kołobrzeskim biskupem został Reinbern. Po przybyciu do Kołobrzegu "niszczył i palił świątynie z posągami bożków i oczyścił morze zamieszkałe przez złe duchy wrzuciwszy w nie cztery kamienie pomazane świętym olejem i skropiwszy je wodą święconą"
 • 1103-1107 r. - przyłączenie znacznej części Pomorza do Polski przez Bolesława Krzywoustego
 • 23.05.1255 r. - książę Warcisław III i biskup kamieński Herman von Gleichen lokują nowe miasto na prawie lubeckim, zwolnione przez 5 lat z płacenia wszelkich należności. Miasto posiadało też 100 łanów ziemi uprawnej, Kołobrzeski Las oraz prawo połowu ryb w morzu pomiędzy ujściami Regi i Parsęty.
 • XIII/XIV w. - przystąpienie do Hanzy
 • XIV w. - powiększono obszar miasta do około 18ha, otoczono obszar miasta murami obronnymi z kamienia i cegieł oraz fosą.
 • 1531 r. - wraz z postępem reformacji dociera ona do Kołobrzegu. Wykłada tu przez jakiś czas kaznodzieja luterański Mikołaj z Lubeki.
 • XVII w. - okres wojny trzydziestoletniej powoduje ruinę i upadek miasta. Wyniszczenie, pożary, recesja gospodarcza, epidemia w 1630r.(3500 ofiar) zbierają swoje żniwo. Miasto przechodzi kolejno w ręce żołnierzy cesarskich, później szwedzkich
 • 1653 r. - Kołobrzeg staje się twierdzą. Przebudowano stare fortyfikacje i dobudowano nowe.
 • XVIII w. - w związku z wprowadzeniem nowych ceł podupada handel z Polską. Kryzys przeżywa także handel morski i warzenie soli co doprowadza do sprzedania tych ostatnich w 1801r. rządowi pruskiemu.
 • Druga połowa XVIII w. - Kołobrzeg staje się obok Stargardu największym na Pomorzu ośrodkiem włókienniczym. Jest to jedyne dziedzina rzemiosła, która do końca wieku przynosi znaczące dochody miastu.
 • W okresie wojny siedmioletniej (1758-1760-1761) miasto jest trzykrotnie oblegane przez Rosjan chcących założyć tu bazę floty. Trzeci atak zakończył się zwycięstwem 17 XII 1761r. i okupacją miasta do 9 VIII 1762 r.
 • 1807 r. - kolejne oblężenie przez wojska napoleońskie. Brali w nim udział polscy żołnierze pod dowództwem płk Antoniego Sułkowskiego.
 • 1832 r. - zakończono odbudowę ratusza w stylu neogotyckim według projektu Karola Fryderyka Schinkla. Powstaje Towarzystwo Upiększania (Verschoenerungsverein), zrzeszające ponad stu członków. Organizacja ta zbudowała drogę z lewej strony Parsęty, od tężni do lasku Załęże, gdzie zaczęło się koncentrować życie kąpieliskowe. W 1848 r. Towarzystwo przekształciło się w spółkę akcyjną pod nazwą Towarzystwo Kąpielowe w Kołobrzegu (Badeverein zu Kolberg)
 • 1836 r. - z powodu braku pieniędzy na konserwację i modernizację miasto przekazało port władzom pruskim. Pod nowym zarządem w latach 1839-1849 wybudowano nowe, kamienne molo portowe, a w latach 1853-1885 pogłębiono kanał portowy do głębokości 3,5m. Wtedy też umocniono nabrzeża i dodano nowe urządzenia portowe.
 • 1841 r. - powstaje sanatorium dr Behrenda.
 • 1874 - 1876 - odbudowano Kolegiatę.
 • 23 V 1858 r. - postanowiono ostatecznie rozebrać warzelnie soli. Najstarsze zajęcie kołobrzeżan po X wiekach przeszło do historii.
 • 1859 r. - zbudowano obecny gmach Urzędu Miejskiego, w owym czasie przeznaczony dla gimnazjum. Nieco później wzniesiono budynki szkól zawodowych przy ul. Piastowskiej(1895-1896) ul. E. Łopuskiego (1912-1913) oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 1 (1911-1912). Internat szkoły zawodowej przy ul Katedralnej i Walki Młodych (1903). W tym czasie powstały i inne budynki: poczta (1884), rzeźnia (1888-1889), gazownia (1893), łaźnia miejska-obecnie szkoła muzyczna (1905-1906), elektrownia - teraz spółdzielnia "Marona" (1909-1910), budynek Policji i wodociągi (1915-1916) W XIX w. Kołobrzeg uzyskał połączenia kolejowe przez Białogard z linią Szczecin - Gdańsk (1859), z Poznaniem (1870), Szczecinem (1881) i Koszalinem (1899).
 • 1868 r. - galowe przedstawienie komedii "Żołnierska dola" Lessinga otwiera nowo zbudowany teatr.
 • 1872 r. Wilhelm I likwiduje twierdzą kołobrzeską. Zasypano rowy forteczne i zniwelowano wały. Kołobrzeg staje się kąpieliskiem nadmorskim.
 • 1893 r. - Polonia kołobrzeska buduje ze składek szkołę katolicką, a w roku 1895 katolicki kościół Św. Marcina.
 • 1898-1899 miasto buduje dom zdrojowy o sylwetce prawdziwego pałacu na miejscu poprzedniego, małego zakładu także nazywanego "pałacem nadbrzeżnym"
 • 1911 r. - zorganizowano w mieście piąty międzynarodowy kongres poświęcony lecznictwu morskiemu, który zakwalifikował Kołobrzeg do uzdrowisk pierwszej kategorii.
 • 1925 r. - z inicjatywy towarzystwa historycznego powstaje muzeum miejskie.
 • Okres międzywojenny - Kołobrzeg z trudem usiłuje powrócić do znaczenia sprzed I wojny światowej. Pomimo licznych wysiłków nie udaje się przywrócić miastu popularności. Pozostaje cichym, prowincjonalnym uzdrowiskiem dla mieszkańców Berlina i Szczecina.
 • 1935 r. - powstała orkiestra symfoniczna, która koncertowała głównie dla kuracjuszy. W Kołobrzegu istniał także jedyny na Pomorzu (poza Szczecinem) teatr, który powstał w 1868 roku. W 1935r. uzyskał on statut teatru stałego i grywał przez cały rok.
 • Od 1939r. - kołobrzeskie zakłady przemysłowe przestawiły się na produkcję wojskową (m.in. remonty samochodów, produkcja pocisków artyleryjskich, szycie mundurów). Większość sanatoriów i pensjonatów przejęło wojsko na szpitale i lazarety. Pierwsza fala rannych żołnierzy z frontu wschodniego przybyła na przełomie 1941 i 1942r.
 • 18 III 1945 r. - po 13 dniach walk miasto zostało wyzwolone przez oddziały Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Straty obejmowały 75-90% całej zabudowy, uszkodzone były obiekty i urządzenia komunalne.
 • Maj 1945r. powołano pierwszy Zarząd Miasta na czele którego stanął inż. Stefan Lipicki.  

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia