nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A

Inwestycje w obiektywie

Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - inwestycja zakończona

W latach 2015-2016 zrealizowano w ramach zadania „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” następujące zadania:

 • "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie ciepłej wody użytkowej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu" w tym:
  • Wykonanie konstrukcji pod kolektory słoneczne i montaż 12 sztuk kolektorów na dachu
  • Wykonanie technologii w pomieszczeniu kotłowni
  • Wykonanie próby szczelności
  • Wykonanie rozruchu instalacji
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6 w Kołobrzegu.
  W ramach zadania wykonano: ocieplenie ścian elewacji i fundamentów, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami, wymianę obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. oraz grzejników i obudów, montaż nowych rurociągów wraz z grzejnikami i armaturą oraz obudowami, izolację rurociągów, przebudowę ciągów komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wartość robót termomodernizacyjnych wyniosła 578 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynku Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu.
  W ramach zadania wykonano: ocieplenie ścian elewacji i fundamentów, docieplenie stropodachu oraz stropu tarasu, wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej, roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. oraz grzejników, montaż nowych rurociągów wraz z grzejnikami i armaturą, izolację rurociągów, przebudowę tarasu oraz ciągów komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wartość robót termomodernizacyjnych wyniosła 541 tys. zł.
 • Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ratusza Miejskiego w Kołobrzegu w ramach realizacji zadania.
  W ramach zadania wykonano: roboty demontażowe istniejącej instalacji c.o. oraz grzejników, montaż nowych rurociągów, izolację rurociągów, montaż nowych grzejników wraz z armaturą oraz montaż termostatów. Wartość robót budowalnych wyniosła 532 tys. zł.
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10 w Kołobrzegu.
  W ramach zadania wykonano: izolacje termiczne ścian zewnętrznych oraz dachu, obróbki blacharskie całego obiektu (okapy na daszkach, parapety zewnętrzne), kolorystyka całego obiektu, wymiana zadaszenia nad wejściem głównym, wyburzenie istniejącego tarasu
  i wykonanie nowego z desek konglomeratowych, wymiana nawierzchni schodów wejściowych i tarasu, wymiana instalacji odgromowej, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników okiennych higrosterowanych oraz nasad hybrydowych na kominach, wymiana części grzejników, nawierzchnie brukowe oraz opaska żwirowa wokół budynku. Wartość robót budowlanych wyniosła 1 mln 147 tys. zł.

Inwestycje współfinansowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia