nieruchomosci
edukacja
dla-przedsiebiorcow
klimatycznykolobrzeg
miasta-partnerskie
organizacje-pozarzadowe
migamy
A A A
Dofinansowanie dla MŚP na specjalistyczne usługi doradcze oraz inne usługi rozwojowe

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg serdecznie zaprasza mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dotacje na specjalistyczne usługi doradcze i rozwojowe, które odbędzie się 15 maja 2018 r.(wtorek), o godz. 10:00, w Urzędzie Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 13 ( mała sala konferencyjna).


W ramach projektu "Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP", Działanie 1.16 RPO WZ, przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na usługi doradztwa świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu, w szczególności w zakresie:

 • transferu technologii,
 • ochrony własności intelektualnej,
 • kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R,
 • wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m. in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
 • jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu),
 • korzystania z finansowania zewnętrznego, m.in. przygotowanie biznes planów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi,
 • ekoinnowacji i efektywności zasobów,
 • wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania,
 • opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne - wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu.


Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego Grantobiorcy wynosi 50 000,00 zł (do 50% wydatków kwalifikowalnych specjalistycznej usługi doradczej). Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do 30 września 2019 r. lub do czasu osiągnięcia zaplanowanej docelowej liczby Grantobiorców, tj. 236 MŚP, lub do momentu wyczerpania wysokości środków przeznaczonych na granty.


Więcej informacji o projekcie:
http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo


W ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP", Działanie 6.1 RPO WZ 2014-2020, można uzyskać refundację do 80% kosztów kwalifikowanych usługi rozwojowej, którą może być:

 • szkolenie
 • kurs zawodowy,
 • doradztwo,
 • studia podyplomowe,
 • inna usługa rozwojowa wybrana z Bazy Usług Rozwojowych
  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ (z opcją "współfinansowanie z EFS")


Mikroprzedsiębiorca może uzyskać do 15 000 zł dofinansowania.
Mały przedsiębiorca może uzyskać do 75 000 zł dofinansowania.
Średni przedsiębiorca może uzyskać do 400 000 zł dofinansowania.


Wsparcie udzielane jest w trybie ciągłym do 31 maja 2020 r.


Więcej informacji o projekcie: http://www.zarr.com.pl/pl/fundusze-europejskie


Program spotkania - 15.05.2018 r.:

 • 10.00 - 10:10 - Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania
 • 10:20 - 10:50 - Omówienie zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu "Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP"
 • 10.50 - 11:00 - Przerwa
 • 11:00 - 11:30 - Omówienie zasad ubiegania się o dotacje w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP"
 • 11:30 - 12:00 - Konsultacje indywidualne, zakończenie spotkania.
60453
Zdjęć w Galeriach
3513
Artykułów
3166
Wydarzeń
4.1KK
Unikalnych wywołań

Kołobrzeskie Kina: DKF "Sztorm" i Wybrzeże

Zenek (Wybrzeże)
Zew krwi (Wybrzeże)
Bad Boy (Wybrzeże)
Poznajmy się jeszcze raz (DKF)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

REWITALIZACJA MIASTA

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

Rewitalizacja Miasta Kołobrzeg

zobacz serwis

PORTAL DLA SENIORA

Karta Seniora

Karta Seniora

zobacz serwis

KOŁOBRZESKA ŻEGLUGA PASAŻERSKA

KołobrzeskaŻegluga Pasażerska

Rejsy na Bornholm

zobacz serwis

BAZA ZABYTKÓW

Kołobrzeskie Zabytki

Kołobrzeskie Zabytki

zobacz serwis

KANAŁ YOUTUBE KOŁOBRZEG

Klimatyczny Kołobrzeg 2017
Port Pasażerski
Marina Solna
Kanał Filmowy Youtube Miasta KOłobrzeg

GALERIA FOTO

Kołobrzeg
Kołobrzeg
Inwestycje
Sport
Wydarzenia